Từ điển Tây Ban Nha - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "medir":
Tây_Ban_Nha Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "medir" trong anh.
 
Cách chia động từ:
.
 
Biểu thức có chứa "medir":
Tây_Ban_Nha Anh
.
Đến nay, 6,838,125 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 36,243 vào ngày hôm nay.
Thẻ: medir, measure off, scan, be, to measure, gage, gauge, plot
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-spanish-english.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0277 / 0.0138 (56)
Quay lại đầu trang