Từ điển Tây Ban Nha - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "chirota":
Tây_Ban_Nha Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "chirota" trong anh.
 
Đến nay, 6,838,125 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 36,243 vào ngày hôm nay.
Thẻ: chirota, tough woman, Từ điển Tây Ban Nha - Anh, Tây Ban Nha, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Tây Ban Nha, Tây Ban Nha-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-spanish-english.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0378 / 0.0145 (38)
Quay lại đầu trang