Spansk - Engelsk Ordbok:

chirota

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "chirota":
Spansk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "chirota" i engelsk!
 
Opp til nå, er det en rekke 6,838,125 søkte ord / uttrykk, blant 36,243 dag.
Tags: chirota, tough woman, Spansk - Engelsk Ordbok, Spansk, Engelsk, ordbok, oversettelser, oversettelse
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av dictionary-spanish-english.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0224 / 0.0136 (38)
Tilbake til toppen